स्नेहन उपकरणको लागि तेल ग्रीस स्नेहन संकेतकहरू

तेल ग्रीस स्नेहन सूचक प्रवाह दर वा स्नेहन उपकरण / प्रणाली मा दबाब जाँच गर्न प्रयोग गरिन्छ। लुब्रिकेशन प्रणालीको पाइप लाइनमा स्थापना गरिएका नियन्त्रण वा मोनिटर उपकरणहरूको रूपमा विभिन्न आवश्यकताहरू अनुसार लुब्रिकेशन प्रणालीलाई सुसज्जित गर्न धेरै श्रृंखला सूचकहरू छन्।