तेल कूलरहरू - स्नेहन उपकरणहरूको लागि ताप एक्सचेंजरहरू

तेल कूलर वा तातो एक्सचेन्जर गर्मी स्थानान्तरण उपकरणको एक वर्ग हो, तातो तेल वा हावा जस्ता तरल पदार्थलाई चिसो पार्न प्रयोग गरिन्छ, सामान्यतया पानी वा हावालाई तातो हटाउन शीतलकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ वाल कुलर, स्प्रे कुलर, ज्याकेटेड कुलर र पाइप/ट्युब कुलर जस्ता धेरै प्रकारका तेल कुलर (हीट एक्सचेन्जर) छन्। स्नेहन उपकरणहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, वा अन्य उपकरणहरू जस्तै मध्यवर्ती फ्रिक्वेन्सी फर्नेस र अन्य ठूला बिजुली उपकरणहरू शीतलन सुरक्षाको रूपमा समर्थन गर्दछ।